Krediet pakketten

Betaal per download
Onze plaats gebruikt kredieten als munt om voor downloads te betalen. Geldig één jaar aan gebruik op elk ogenblik, perfectioneer voor occasionele aankopen!

Abonnementen

Op tijd-gebaseerde plannen
De abonnementen staan u toe om een bepaald aantal downloads (JPG alle grootte, TIF, RUW & vectoren) te maken maandelijks, zonder dagelijkse beperking. Maandelijks vernieuwd, zijn zij de geadviseerde keus voor hopen dossiers. De ongebruikte downloads worden automatisch overgebracht naar het vernieuwde abonnement, tot geannuleerd.