FAQ /

Royalties verschillen van de prijzen op de Verkoop uw beelden pagina om verschillende refedenen. De meest voorkomende verklaring is de werrkelijke prijs van de credits die de koper heeft aangeschaft. Hoe groter het pakket, hoe lager de prijs per credit. De waarde van elke credit en dus van de royalties wordt berekend vanuit die werkelijk door de koper betaalde prijs. Bijvoorbeeld: 8 credits aangeschaft via het $9,99 pakket geeft de fotograaf een referentie van $1,25 per credit: de royalties voor een beeld van 8 credits zullen dan variëren van $3 (niet-exclusief, level1) tot $6 voor exclusieve fotografen. Een $99,99 pakket verschaft de koper 108 credits, omgerekend geeft dat $0,93 per credit. De royalties voor een beeld van 8 credits bedragen dan $2,23 (niet-exclusief, level1) tot $4,46 voor exclusieve fotografen. Bijkomende redenen kunnen verkopen via onze Partners en Allianties zijn, of vanwege het inhouden van belastingen voor fotografen van buiten de VS. U ziet dat de royalties op allerlei manieren kunnen worden beïnvloed. De prijs per credit kan tenslotte ook nog variëren door tijdelijke acties en kortingen.

Bovenkant