Voorwaarden


Het gebruik dat van de Site
Registreren voor een rekening
Royalty vrije concept
Royalty vrije vergunning om onze media te gebruiken
Uitgebreide vergunningen om onze media te gebruiken
Redactie vergunning om onze media te gebruiken
onbevoegd gebruik
Krediet vereisten
Gevoelige onderwerpen
Model en bezit release
Terugbetalings beleid
handels merken<
/a>
Disclaimer
copyright
Taak
Verwijzigings programma
Gratis media sectie
verplichtingen van meedewerkers – Niet Exclusief en Exclusief


Overeenkomst van het site Gebruik

Door deze plaats te gebruiken en/of enig materiaal te downloaden, gaat u akkoord met deze Overeenkomst.

Deze overeenkomst is op u van toepassing, als u deze website uit naam van uw cliënt gebruikt, is het van toepassing op u en al uw cliënten. Wij behouden ons het recht om deze overeenkomst op elk ogenblik zonder enige aankondiging te kunnen veranderen. Wij behouden ons het recht om ons tariefstructuren bij te werken en/of te veranderen zoals nodig omvattend maar niet beperkt tot veranderde basis op onze gemeenschap, beeld gegevensbestand of industrie richtlijnen. Uw gebruik van de site zal onderworpen zijn aan de meest recente versie die op de site tijdens het tijdstip van uw gebruik vermeld staat. Door deze site te gebruiken of te downloaden, uploaden of enige media te gebruiken die onder het Dreamstime.com domein vallen, gaat u ermee akkoord met deze overeenkomst. Mocht u niet akkoord gaan met enige verklaring in deze overeenkomst beëindig dan alstublieft uw gebruik van de site en verwijder alle gegevens die u hebt gedownload.

Het gebruik van deze site

Deze site is het bezit van en wordt bestuurd door Dreamstime. Hieronder vallen alle media en verwante informatie materialen in alle middelen die door Dreamstime worden verstrekt, met inbegrip van verwante teksten, titels, of informatie (die collectief als media worden gezien) en zijn het bezit van Dreamstime en onze media leveranciers (foto- en videografen en illustratoren), leden van onze gemeenschap. Alle media worden beschermd door ons en de internationale auteursrecht wetten.

Deze site bevat media die zowel een zichtbaar watermerk (Van een watermerk voorziende media) en media welke geen zichtbaar watermerk (niet van een watermerk voorziende media) bevatten. Dreamstime staat u toe om te zoeken naar, bekijken, en gebruiken van van watermerk voorziende media alleen zoals hieronder vermeld. Als u voor een account met Dreamstime heeft geregistreerd en Dreamstime heeft uw registratie goedgekeurd, zou u tot niet van watermerk voorziende media toegang kunnen hebben, die alleen gebruikt zullen worden zoals hieronder toegelaten. Dreamstime behoudt zich het recht voor om uw machtiging om de beschikbare media en de informatie op deze site te bekijken te downloaden en te gebruiken op elk ogenblik te herroepen, en u komt overeen om dergelijk gebruik onmiddelijk te beëindigen op het schriftelijke bericht van Dreamstime. Alle rechten niet specifiek gegeven onder deze Overeenkomst zijn voorbehouden aan Dreamstime. Bovendien staan wij het gebruik van geautomatiseerde software of andere crawler-technieken om door onze website te zoeken en/of media of verwante informatie te herroepen niet toe.

Dreamstime kan alle vergunningen die u verleend zijn onmiddellijk en zonder waarschuwing herroepen als u faalt om enige bepaling van deze overeenkomst na te leven. Als een vergunning herroepen is, gaat u ermee akkoord om onmiddelijk met het gebruik van deze site en de media te stoppen, dus zult alle media en kopieën van alle media onmiddelijk schrappen en alle andere exemplaren vernietigen. Uw gebruik van deze site en alle media zal voldoen aan alle toepasselijke wetten. Dreamstime kan uw toegang tot deze site ten alle tijden beperken of verwijderen, of het gebruik van elke media om enige reden beperken of verwijderen, en kan de media door andere media vervangen, en u komt overeen om al het gebruik van de media op het bericht van Dreamstime onmiddellijk te beëindigen.

Ondanks onze beste inspanningen om nauwkeurige informatie te verstrekken, zu deze site technische of andere fouten, onnauwkeurigheden of typefouten kunnen bevatten. Bovendien zouden deze site en bepaalde meida historische en cultureel belangrijke beelden en tekst kunnen bevatten die de inhoud kunnen hebben van sociale houdingen en omstandigheden van een bepaalde tijd of een plaats. U zou zich ervan bewust moeten zijn dat uw zoekactie resultaten kan tonen die ongepast kunnen lijken aan zijn context, of tekst die potentiëel offencief zouden kunnen zijn. U alleen bent verantwoordelijk voor het bepalen of uw gebruik van de media de toestemming van een derde party of de vergunning voor enige additionele rechten vereist, en u zou zich niet alleen op de informatie die door Dreamstime of zijn leden wordt verstrekt moeten baseren. Als u onzeker bent of de additionele derde partij rechten voor uw gebruik nodig zijn, bent u verantwoordelijk voor het raadplegen met bekwame professionele rechtenbeheer of rechtskundige adviseurs.

Dreamstime levert redelijke inspanningen om te voldoen aan en het oplossen van alle kwesties betreffende potentiële auteursrechten en handelsmerken beschikbaar in de V.S. en de internationale markt. Terwijl de verantwoordelijkheid voor de geuploade media volledig aan de kant van de fotograaf ligt, hij/zij is de persoon die alle auteursrechten over de ingezonden inhoud heeft, doen wij ons best om elke auteursrecht- of handelsmerkovertredingen te identificeren en op te lossen. Als u een bestand heeft gevonden dat zo’n overtreding bevat, breng ons dan alstublieft op de hoogte, zodat wij de toepasselijke maatregelen kunnen nemen.

kinderen

Kinderen (personen onder de leeftijd van 18 jaar oud) zijn niet bevoegd om deze site zonder supervisie te gebruiken en wij vragen dan ook dat kinderen zich niet registreren voor een account of geen persoonlijke informatie naar aan ons sturen. Door deze site zonder supervisie te gebruiken, en/of voor een account te registreren, garandeert u dat u 18 jaar oud of ouder bent.


Gebruik van het van een watermerk voorziene media – media gebruiken voor comping

Media omvatten zonder beperking alle digitale media en enige verwante tekstuele informatie (met inbegrip van titels en kredieten). De media omvatten zichtbaar, of elektronisch van watermerk voorziend en verminderde resolutie media (zowel niet van watermerk voorziend als van een watermerk voorziende media) of hogere resolutie niet van een watermerk voorziende media (niet van een watermerk voorziene media). Voorwaardelijk op uw naleving van deze overeenkomst, verleent Dreamstime u een beperkte vergunning om van watermerk voorziende media te downloaden alleen voor evaluatie/comping doeleinden of u wenst om een vergunning voor de niet van een watermerk voorziene media volgens de gebruikelijke termen en de voorwaarden die van toepassing zijn voor uw gebruik te kopen. U mag van watermerk voorziende media in geen enkel definitief materiaal die binnen uw bedrijf worden verdeeld of enige materialen die buiten uw bedrijf of aan het publiek worden verstrekt of op enige manier online of andere elektronisch distributiesysteem gebruiken. U mag de zichtbare of electronische watermerken niet wijzigen, veranderen of verwijderen, of geen enkele media demonteren, tegengesteld ingenieuren, of decompilen. Behalve voor dit beperkte, interne test- en voorbeeldgebruik, verleent Dreamstime u geen andere rechten, en u mag van watermerk voorziene meida niet distribueren of, sublicenseren of beschikbaar stellen voor distributie.Registreren voor een Dreamstime Account Om toegang tot onze media te verkrijgen evenals om media te uploaden, moet u een account aanvragen bij Dreamstime en ermee akkoord gaan om volledige, ware en nauwkeurige informatie te verstrekken. Dreamstime reserveert als enige de discretie om u een account te verlenen, en u gaat ermee akkoord om in de gemachtigde secties van de website en uw account toegang te nemen slechts door het het accountnummer en wachtwoord die Dreamstime u gegeven heeft te gebruiken. Ons privacybeleid kan bij de volgende link worden herzien.
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accoutnnummer en/of wachtwoord, als toepasselijk, en u zult deze toegangsinformatie niet verdelen of zult anderen niet toestaan om deze informatie te gebruiken om tot deze site toegang te krijgen. U gaat ermee akkoord om redelijke maatregelen te treffen om anderen te verhinderen uw toegangsinformatie te verkrijgen en Dreamstime op de hoogte te stellen van enige onbevoegde toegang of de noodzaak om toegang te wijzigen of verwijderen voor enig van uw werknemers of agentschappen. U zult aansprakelijk zijn voor de betaling van alle media die door anderen via uw rekening gedownload zijn, die met of zonder uw toestemming of kennis zijn gedownload voordat u Dreamstime van evenueel onbevoegd gebruik op de hoogte heeft gebracht. U gaat ermee akkoord dat u geen rechten van gebruik, eigendom, of bailment als resultaat van het gebruiken van enige Dreamstime account of website of daarmee betrekkende diensten zult verwerven.

Na het aankopen van een een creditpakket of abonnement, kunt u media downloaden met gebruik van diverse beschikbare vergunningen op onze site. Deze vergunningen worden toegekend aan de accounteigenaar (persoon of organisatie). Dit is een éénpersoons vergunning en kan slechts door de accounteigenaar of zijn werknemer, voor eigen projecten of de cliënten van het bedrijf worden gebruikt en kan niet aan een andere partij worden overgebracht. Als de media door meer werknemers moet worden gebruikt, dan wordt een Onbeperkte Uitgebreide Vergunning (U-EL) vereist.

Geen van onze media mag op enige manier opnieuw opnieuw verkocht of geredistribueert worden, of ter beschikking worden gesteld voor herdistributie of wederverkoop door een derde partij zonder de afzonderlijke geschreven toestemming van Dreamstime.


Royalty-vrije Vergunning – Concept Informatie

Rechten-Vrij betekent dat u slechts eenmaal voor de media betaalt en daarna kunt u het gebruiken zo vaak u wilt, met enkel een paar beperkingen. Met andere woorden, er zijn geen vergunningskosten behalve de aanvankelijke kosten en er hoeven geen andere royalties betaald te worden behalve de royalties die in de aanvankelijke kosten inbegrepen zitten. Wees ervan bewust dat het maximaal aantal exemplaren voor afgedrukte materialen 500.000 exemplaren is.

De rechten-Vrije vergunning wordt verleend SLECHTS voor het high-resolution, niet van een watermerk voorziene media (die via de downloadknop wordt gekocht); alle andere versies (kleine van een watermerk voorziend en niet van een watermerk voorziende thumbnail die op de openbare site zichtbaar zijn) zijn volledig copyrighted.

De gratis bestanden die van de gratis media sectie kunnen worden gedownload kunnen in commerciële projecten onder onze beperkte Royalty vrije (RF-LL) vergunning en volgens onze termen en voorwaarden worden gebruikt. Dit is een éénpersoonsvergunning en gegeven aan u als ontwerper, uw werkgever (cliënt) of elke werknemer.

Royalty Vrije Vergunning voor het gebruik van niet van een watermerk voorziene media en Beperkingen

De hoge-resolutie media die u onder de normale Royalty Vrije (RF) vergunning downloadt kan gebruikt worden om kunstwerk afdrukken, op een website, in een tijdschrift, krant, boek of boekje, pamflet, of elk ander adverterend promotiemateriaal, in afgedrukte of elektronische media te maken, zolang het product waarin de media verschijnt geen enkele beperkingen die hieronder vermeld staat tegenspreekt. De lijst is niet volledig en als u enige onzekerheid heeft betreffende het gebruik van de media in een correcte manier stuur dan alstublieft een e-mail naar Support via de hulp formulier

De webtemplates, de groetkaarten, prentbriefkaaren of ansichtkaarten die vooral voor de verkoop worden de ontworpen, gelijkaardige de druk-op-vraag diensten, canvas, t-shirts, mokken, kalenders, prentbriefkaaren, de muismatten of andere producten die het beeld op een essentiële manier omvatten, met de bedoeling om gratis weggegeven of om verkocht te worden, worden beschouwd als herdistributie (als het bede media op een essentiële manier wordt gebruikt). Het gebruik van Dreamstime.com media voor deze doeleinden onder de normale Royalty Vrije vergunning wordt niet toegelaten. Het is ook verboden om de media op een website voor download ter beschikking te stellen (als behang bijvoorbeeld), hoewel u de media in een concept in net zoveel websites kunt gebruiken u wilt, voor elk aantal cliënten. Voor het web gebruik, dient u de media niet in een breedte gebruiken die 800 pixel overschrijdt tenzij het in het ontwerp van uw site is inbegrepen. Als de media deel van een ontwerp uitmaakt en zodoende gemanipuleerd is, kan de media breder zijn dan 800 pixels.

Als u de media voor afgedrukte materialen gebruikt, mag het aantal exemplaren geen 500.000 overschrijden. U kunt de media wijzigen op elke manier dat voor reproductie worden vereist, of hen omvatten in uw eigen persoonlijke creaties.

Het kopen van de hoge-resolutie media (de vergunning kopen) brengt niet het auteursrecht over. U kunt niet beweren dat de media uw eigendom is en u kunt geen gebruiksvergunning verkopen, of op geen enkele manier de media distribueren voor hergebruik. Wij adviseren dat u het agentschap en de fotograaf crediteert wanneer u media gebruikt. Dit komt ten goede aan de gemeenschap Dreamstime.com, waarvan u een integraal deel bent, hiermee zal uw succes als deel van het gemeenschap toenemen, die, door de groei in bijdragen, een hogere kwantiteit en kwaliteit bereikt.

Beperkte Royalty Vrije Vergunning (RF-LL) voor het gebruiken van media die binnen de gratis sectie van de website zijn gedownload

Dreamstime biedt een gratis volledig doorzoekbaar en constant bijgewerkte sectie aan. Zijn gebruik kan aan alle geregistreerde gebruikers of aan een specifiek deel van leden, afhankelijk van de strategie van het agentschap beschikbaar zijn. De hoge resolutie media die van de vrije sectie wordt gedownload kunnen gebruikt worden onder de termen die vermeld staan bij de normale royalty vrije vergunning, met één enkele extra beperking: de maximale hoeveelheid exemplaren is beperkt tot 10.000 exemplaren. Als u dit aantal overschrijdt en u al credits heeft gekocht kunt u verzoeken om de media onder de reguliere rf-vergunning te downloaden.


Redactie Vergunning:

De redactiesectie verstrekt nieuwswaardige media die op gebeurtenissen van sociale, culturele en politieke scènes wijzen. De media die van de Redactiesectie van onze site zijn gedownload, evenals de media die met onze Royalty Vrije vergunning zijn gedownload kunnen binnen redactionele context worden gebruikt zolang de huidige termen worden gehandhaafd. Gevoelige gebruiks beperkingen zijn hier ook van toepassing.

De hoge resolutie media die u downloadt met de redactie vergunning kunnen gebruikt worden om waarheidsgetrouwe artikelen of uitzendingen in tijdschriften, kranten of enige andere editoriale context, in gedrukte of electronische media van illustraties te voorzien. Het kopen van de high-resolution media (de vergunning kopen) brengt niet het auteursrecht over. U kunt niet beweren dat de media uw eigendom is en u kunt geen gebruiksvergunning verkopen, of op geen enkele manier de media distribueren. Klik hier voor de Creditvereisten.

Speciale ethische overwegingen zijn op redactiegebruik van toepassing. Wanneer u redactiemedia gebruikt of inzendt, bent u alleen verantwoordelijk voor de eisen die met betrekking tot of afkomstig van enige visuele aanpassingen van de media het gevolg kunnen zijn. De standaard manipulatie zoals het croppen van het beeld of de normale helderheid/contrast correcties zijn toegestaan slechts als de visuele inhoud van de media hier niet door beïnvloed wordt. Wij behouden ons het recht voor om elke media die ingezonden is te weigeren als wij het niet verkoopbaar beschouwen.

Additionele eisen voor kopers:

De media inbegrepen binnen de redactiesectie mogen zichtbare emblemen, of identificeerbare personen omvatten die geen model-release document hebben getekend. U alleen bent verantwoordelijk voor het gebruik dat aan dergelijke media wordt gegeven. Wees er alstublieft van op de hoogte dat de redactiemedia niet voor commercieel gebruik is bedoeld en dat het gebruik van de media in een commerciële context tegen de redactievoorwaarden is.

Additionele eisen voor de Medewerkers:

Wees er alstublieft van bewust dat de redactiemedia een objectieve mening van een specifieke gebeurtenis zouden moeten geven en daarom is elke post-verwerking van de foto's die de werkelijkheid beschadigen of zou kunnen vervormen zoals die door uw camera is gezien, niet getolereerd. Het croppen van een beeld en de standaard helderheid/contrast aanpassingen zijn wel aanvaardbaar, maar het klonen, gebruik van de penselen en/of artistieke filters is niet bedoeld voor redeactiemedia. U bent het er hierbij mee eens dat de media die aan Dreamstime verzonden is niet op onwettige manieren of manieren die burgerlijke of misdadige aansprakelijkheden kan afdwingen zijn verkregen. U alleen bent verantwoordelijk voor hoe de media geproduceerd is en uw activiteiten zullen Dreamstime veilig houden van enige eisen van u of van derden die met de fotosessie geimpliceerd zijn.


Uitgebreide Vergunningen voor het Gebruik van onze media

De volgende vergunningen biedt uitgebreidere gebruiksmogelijkheden op onze reguliere Royalty Vrije vergunningen aan. Merk op dat niet alle media voor dit type vergunning beschikbaar zijn. U kunt de media volgens de volgende vergunningen gebruiken slechts als de media onder de geschikte vergunning beschikbaar is EN als u het heeft gedownloadt middels de aangewezen downloadknop. U kunt de vergunning bekijken voor elke media die u gedownloadt heeft in uw
Beheers Gebied/Mijn Downloads

Onbeperkte zetels (U-EL):

Deze vergunning breidt onze normale Royalty Vrije/Redactie vergunning tot een onbeperkt aantal zetels uit binnen de zelfde organisatie. Het is een additionele vergunning aan het gebruik dat inbegrepen is binnen de normale royalty-Vrije/Redactie vergunning die rechten voor één enkele persoon binnen het zelfde bedrijf toekent. De U-EL vergunning kan slechts toegepast worden voor het personeel van de organisatie die het account houdt. Een maximaal aantal van 500.000 exemplaren is van toepassing voor de totale hoeveelheid werk die uit alle ontwerpers in kwestie voortvloeit.

Verhoog Maximaal Exemplaren (I-EL):

Breidt onze normale Royalty Vrije/Redactie vergunning uit tot een maximaal hoeveelheid afgedrukte exemplaren van 2.500.000 exemplaren. Dit is een additionele vergunning aan de rechten inbegrepen binnen de normale royalty-Vrije/Redactie vergunning. Merk op dat de andere beperkingen nog steeds van toepassing zijn.

Web Gebruik (W-EL):

Elektronische producten voor Wederverkoop: deze vergunning omvat het recht de media voor webtemplates te gebruiken die aan meer klanten wordt verkocht, screensavers, e-kaarten, Power Point presentaties of als wallpaper op celtelefoons. Het maximale aantal elektronische producten is 10.000 exemplaren (is van toepassing als een totaal van elk type van gebruik). Als dit aantal wordt overschreden moet u deze vergunning nogmaals aankopen. De nieuwe vergunning zal u van de standaard hoeveelheid exemplaren voorzien. Dit is een additionele vergunning aan de rechten inbegrepen binnen de normale royalty-Vrije vergunning. Merk op dat de andere beperkingen nog steeds van toepassing zijn.

Afdruk gebruik (P-EL):

Fysieke producten voor Wederverkoop: omvat het recht de media te gebruiken voor t-shirts, prentbriefkaaren, groetkaarten, mokken, mousepads, affiches, kalenders, ingelijst kunstwerk dat aan andere klanten wordt verkocht met een maximale hoeveelheid van 10.000 exemplaren (is van toepassing als een totaal van elk type van gebruik). Als dit aantal wordt overschreden moet u deze vergunning nogmaals aankopen. De nieuwe vergunning zal u van de standaard hoeveelheid exemplaren voorzien. Dit is een additionele vergunning aan de rechten inbegrepen binnen de normale royalty-Vrije vergunning. Merk op dat de andere beperkingen nog steeds van toepassing zijn.


Verkoop de Rechten (SR-EL):

Deze vergunning vertegenwoordigt een volledige eigendom van de gedownloade media. Het gebruik is uitsluitend voorbehouden aan de koper (de exclusiviteit is van toepassing vanaf het ogenblik dat het bestand met deze vergunning is gedownload) en deze kan het in elk type ontwerp gebruiken met enkel een paar beperkingen: de gevoelige onderwerpen kunnen nog van toepassing zijn en de koper kan niet beweren dat de media door hem gecreerd is of de media opnieuw verkopen. Het agentschap zal de media onmiddellijk onbruikbaar maken nadat de koper deze vergunning aankoopt. De fotograaf moet het bestand van alle andere plaatsen waar hij het kan verkopen permanent onbruikbaar maken, dit moet zo spoedig mogelijk na de verkoop gebeuren, maar niet meer dan 72 uur later. De fotograaf erkent en komt overeen om de koper van volledige eigendom voor het bestand dat met de SR-EL vergunning is gekocht te voorzien. Als een Model-release van dit bestand beschikbaar is, zal het in ons gegevensbestand blijven, een bewijs over het bestaan van de Model Release kan naar de koper doorgestuurd worden, maar de MR informatie zal nog steeds niet onthuld worden om de privacy van de fotograaf en model te respecteren. Dit is een additionele vergunning aan de rechten inbegrepen binnen de normale royalty-Vrije vergunning.

Voor een andere details betreffende gebruik van deze vergunningen, wordt u sterk geadviseerd om Neem contact op met Dreamstime.


Onbevoegd Gebruik

zonder beperking, media mogen niet als handelsmerk of logo worden gebruikt (tenzij de aangewezen uitgebreide vergunning wordt gebruikt), voor enige pornografisch of onwettig doel, om een persoon te belasteren, het recht van een persoon op privacy of publiciteit te overtreden, enige auteursrecht, handelsnaam, handelsmerk, of het logo van een persoon/entiteit te overtreden worden gebruikt. Het onbevoegde gebruik van deze media betekenen een auteursrechtovertreding en zal Dreamstime bevoegdheid geven om alle rechten en remedies in het kader van toepasselijke auteursrechtwet, met inbegrip van een bevel, uit te oefenen dat verder gebruik en monetaire schade verhindert tegen alle gebruikers en begunstigden van het gebruik van dergelijke media. Het bovengenoemde is geen beperkende verklaring van de rechten of de remedies van Dreamstime met betrekking tot onbevoegd gebruik.


Krediet Vereisten

Alle media die binnen redactie of verwante context worden gebruikt moeten van een zichtbare kredietlijn vergezeld gaan. U bent verplicht om een auteursrecht en auteur/agentschap krediet naast elke media dat binnen de redactiedoeleinden wordt gebruikt te omvatten. Het formaat van deze kredietlijn is gespecificeerd op de Download bevestigings pagina.

Sommige Royalty Vrije media zouden u kunnen vereisen om de auteur krediet te geven (d.w.z. sommige architecturale beelden). Als de beschrijving van de media specificeert dat u een auteursrecht lijn moet tonen kunt u de media alleen gebruiken als u dergelijk krediet kunt verstrekken.Gevoelige Onderwerpen

Elke vergunning die door Dreamstime wordt verleend zal geen vertegenwoordiging vormen dat media compatibel is voor het gebruik met andere materialen. U aleen bent verantwoordelijk voor het gebruik van elke media in combinatie met elk andere materiaal, en u gaat ermee akkoord om de media niet voor gevoelige onderwerpen te gebruiken zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst van Dreamstime. Dergelijke gevoelige onderwerpen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: modellen met geestelijke of fysieke gezondheidskwesties, sociale kwesties, seksuele activiteiten, seksuele richtlijn of verwant, substantie misbruik, misdaad of andere onderwerpen die kunnen worden beschouwd als beledigend of niet vleiend aan elk model die in de media is inbegrepen. U dient contact op te nemen met Dreamstime voor additionele informatie voodat u media gebruikt voor al deze onderwerpen.

Elke fotograaf die tot aan plaats en gemeenschap bijdraagt is volledig verantwoordelijk voor de materialen die hij/zij heeft geupload. Door bestanden te uploaden verzekert u ons dat u alle auteursrechten voor de media heeft en een model-release van elke persoon dat in uw media is inbegrepen eerder verkregen heeft. Dit omvat kinderen, overleden personen, personen van een andere taal; gevallen waarin een ouder, een beschermer, een voogd of een ander erkend persoon de model release kan lezen, goedkeuren en ondertekenen. Dreamstime zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige materialen die u op de site uploadt.


Model en bezits release/Clearance

De rechten die Dreamstime u toekent omvatten niet een vergunning aan elk persoon, plaats, bezit, of onderwerp vertoond in media, dat onderworpen kan zijn aan auteursrechten, handelsmerken, rechten van publiciteit, morele rechten, eigendoms rechten of andere rechten die tot derden behoren. Dreamstime maakt geen vertegenwoordiging of garanties dat het enige rechten of vergunningen in handen heeft noch geeft Dreamstime u enige rechten met inbegrip van auteursrecht, handelsmerken, of rechten van publiciteit die tot elk persoon, plaats, bezit, of inhoud vertoont in de media behoort. Daarbij geeft Dreamstime geen vertegenwoordiging of garantie in verband met de nauwkeurigheid van de informatie die met de media wordt gegeven. U alleen bent verantwoordelijk voor het bepalen of het gebruik van media de toestemming van een derde of de vergunning van enige additionele rechten vereist, en u zou zich niet alleen op de informatie die door Dreamstime wordt verstrekt moeten baseren. Als u niet zeker weet of er extra rechten voor uw gebruik nodig zijn, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van bekwaam wettelijk advies. Bovendien moet een model-release document door de fotografen, leden van de Dreamstime gemeenschap, worden geupload met de bevestiging dat de personen inbegrepen in hun media een geschreven overeenkomst hebben ondertekend. Door dit document te uploaden, verklaren de fotografen dat de informatie die het bevat volledig en nauwkeurig is.

Als media is aangewezen als model-released, betekent het dat de persoon/personen inbegrepen in de media een release heeft/hebben ondertekend die reproductie van de media toelaat, behoudens de beperkingen in deze Overeenkomst, inclusief, zonder beperking, gevoelig onderwerp gebruik. Als Dreamstime u verkeerd adviseert door te zeggen dat media model-released is terwijl het niet zo is, zal de aansprakelijkheid van Dreamstime beperkt zijn tot het bedrag dat u Dreamstime heeft betaald voor het gebruik van de media. Als de media een persoon bevat en wordt gebruikt op een manier die impliceert dat het model het gebruik of de goedkeuring van een product of een dienst goedkeurt, moet u erop wijzen dat de afgeschilderde persoon een model en gebruik slechts voor illustratieve doeleinden is. In geen omstandigheden, kunt u media met een persoon of meer, in een context gebruiken die hem/haar voorstelt alsof zij een onderwerp onderschrijven dat kan worden gezien als gevoelig. Om het even welke vergunning die door Dreamstime wordt verleend wordt geconditioneerd op uw het verkrijgen alle noodzakelijke derderechten, versies en toestemmingen. U komt overeen om Dreamstime van bewijs van dergelijke versies en toestemmingen op verzoek te voorzien.


terugbetalings beleid

U kunt binnen 30 dagen vanaf de aankoopdatum om een terugbetaling van uw aankoop vragen. Merk op dat dit alleen mogelijk is als u alle media die in verschillende ontwerpen zijn gebruikt onmiddellijk kunt verwijderen. U moet een goede verklaring voor uw terugbetalingsverzoek geven samen met uw Dreamstime gebruikersnaam

Als u media hebt gedownload dat technische gebreken heeft, neem dan alstublieft contact op met Dreamstime voor een terugbetaling van alle credits die u voor het downloaden van de media heeft gebruikt. Als u media niet kunt downloaden, zullen wij de credits terugbetalen, op voorwaarde dat Dreamstime bepaalt dat u de media niet met succes heeft kunnen met downloaden. Als verscheidene credits van uw rekening zijn afgeschreven, wegens veelvoudige niet succesvolle pogingen van het downloaden van het bestand, zou u de klantenservice voor een volledige terugbetaling van de extra credits moeten e-mailen. De downloads worden niet terugbetaald als er meer dan 7 dagen vanaf de downloaddatum voorbij zijn gegaan.


Dreamstime handelsmerken

De handelsmerken, diensten en emblemen die gebruikt en getoond worden in Dreamstime.com zijn geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken van Dreamstime.com, zijn dochterondernemingen en filialen. Dreamstime.com’s handelsmerken kunnen slechts openbaar gebruikt worden met de toestemming en juiste erkenning van Dreamstime Inc. Behalve als het uitdrukkelijk is afgestaan verleent Dreamstime, Inc. geen uitdrukkelijke of impliciete rechten in het kader van enige octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheime informatie.


schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Dreamstime te vergoeden, te verdedigen, veilig te houden tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke wettelijke prijzen en uitgaven, die voortkomen uit of verwant zijn met een breuk van deze Overeenkomst, het gebruik van deze site en het gebruik van elke media alleen of in combinatie met ander materiaal, uw nalatendheid de beperking betreffende het gebruik van media na te komen, of enige eisen door een derde partij met betrekking tot het gebruik van media, alleen of in combinatie met ander materiaal.

Disclaimers

DREAMSTIME VOORZIET U VAN ZIJN SITE EN MEDIA OP EEN ‘ZOALS HET IS’ BASIS. WIJ BIEDEN GEEN GARANTIE AAN, EXPLICIET OF IMPLICIET, BETREFFENDE DE MEDIA, DE SITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN ALLE INFORMATIE, OF ENIGE RECHTEN OF VERGUNNINGEN IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST INBEGREPEN, ZONDER BEPERKING, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-FRINGEMENT, OF DAT DE SITE OF ENIGE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN.

BEHALVE DE AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN, NOCH DREAMSTIME, NOCH DE FILIALEN OF DE LEDEN ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN AAN U OF EEN ANDERE DERDE DIE DOOR HET VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF VOORVLOEIENDE SCHADE EISEN VOORTKOMEND UIT, OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MEDIA, HETZIJ ALS BREUK VAN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NONINFRINGEMENT, OP ENIGE WETTELIJKE THEORIEEN, IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, MISLUKKING VAN ESSENTIEEL DOEL, OF ANDERS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DREAMSTIME OF VAN ZIJN FILIALEN VOOR UW GEBRUIK VAN MEDIA HIERONDER VERSTREKT HET GROTERE VAN HET BEDRAG DAT GEFACTUREERD OF BETAALD IS VOOR HET GEBRUIK VAN DE MEDIA OVERSCHRIJDEN.Auteursrecht

De fotograaf erkent dat Dreamstime de media of een ander materiaal dat enige octrooi, handelsmerk, auteursrecht, recht op privacy, recht op publiciteit, of een ander toepasselijke wet of merkgebonden rechten overtreedt, verbiedt om aan zijn website gevestigd in Dreamstime.com te uploaden.

Door zijn/haar media te uploaden, rechtvaardigt de Fotograaf dat hij/zij alle eigendomsrechten inclusief auteursrecht in en aan de media in handen heeft. De fotograaf erkent dat hij/zij nauwkeurige informatie op de inzendingsdatum en tijdens het tijdinterval dat het bestand op de servers van Dreamstime wordt gehost zal verstrekken. Dreamstime behoudt zich het recht om de informatie te controleren en de geschikte maatregelen in het geval van spam of onnauwkeurige info te nemen.

De fotograaf verleent Dreamstime hierbij een niet-exclusieve vergunning om de media op zijn website te posten en het aan zijn publiek, filialen of andere vertegenwoordigers door verschillende mediakanalen te leveren, en geeft Dreamstime en zijn vertegenwoordigers het recht op sublicense over de media aan hun klanten overeenkomstig met de termen van
Dreamstimes royalty-Vrije vergunnings Overeenkomst, een exemplaar waarvan de Fotograaf erkent dat hij/zij het heeft gelezen ermee akkoord is.

De partijen zijn het ermee eens dat alle rechten, inclusief titel en auteursrecht, in en op de geuploade media, door de Fotograaf zullen worden behouden, tenzij die anders door de vergunningsovereenkomst wordt vermeld. De fotograaf erkent dat geen monetaire of financiële compensatie vereist of verschuldigd is om aan de Fotograaf te worden betaald door Dreamstime of een van zijn directeuren, ambtenaren, werknemers partners, agentschappen of leden voor de rechten die hierin door de Fotograaf worden verleend. Terwijl Dreamstime erkent dat het zijn beleid is de Fotograaf van bepaalde betalingen te voorzien wanneer media die door de Fotograaf is geupload gedownload wordt, de partijen zijn het ermee eens dat Dreamstime dergelijk beleid kan wijzigen van tijd tot tijd, zoals redelijke bedrijfsdoelstellingen kunnen vereisen. Momenteel, kan elke fotograaf om een betaling van zijn/haar saldo op Dreamstime.com verzoeken en Dreamstime wordt verplicht om via cheque of gelijkwaardige middelen te betalen, zodra het saldo $100 heeft bereikt en de fotograaf een betalingsverzoek via website heeft voorgelegd.

Dreamstime heeft het recht om alle details en logboeken van de fotograaf en zijn/haar downloads/verkoop op de website zorgvuldig te analyseren. Als er enige verdenking bestaat, heeft Dreamstime.com het recht om het betalingsverzoek te vertragen tot alle details worden ontruimd of de betaling te weigeren. De fotograaf heeft het recht om bestanden van zijn portefeuille onbruikbaar te maken door de aangewezen sectie van Dreamstime.com te gebruiken (Beheersgebied/Online dossiers), lees de Termen van Exclusiviteit en Non-Exclusiviteit van de Medewerkers voor specifieke details betreffende de verplichtingen van de medewerkers. Zodra de bestanden onbruikbaar zijn gemaakt moeten de bestanden binnen 24 uur uit alle openbare pagina's van de site verwijderd worden. Dreamstime heeft het recht om een off-line exemplaar van de bestanden voor verscheidene maanden te bewaren om vorige kopers toe te staan de nauwkeurigheid van de inhoud te verifiëren of de Fotograaf toe te staan om het bestand te reactiveren. Nadat dit tijdinterval is verlopen, zal Dreamstime.com alle bestanden wissen.

Indien de Fotograaf een overeenkomst met Dreamstime aangaat die exclusieve rechten op het agentschap of naar zijn klanten verstrekt, de heeft de Fotograaf zich gebonden om de media van alle andere sites volgens de specifieke termen van de overeenkomst onbruikbaar te maken: taak of de SR-EL uitgebreide vergunning.

De fotograaf gaat ermee akkoord dat noch Dreamstime.com noch zijn directeuren, ambtenaren, werknemers, partners of agentschappen voor enige direct, indirect, gewichtig of bijkomende schade voorkomend uit het gebruik van, of het onvermogen om de media te gebruiken aansprakelijk zal zijn. De fotograaf erkent verder dat hij/zij verantwoordelijk is voor elke uitdaging die door een derde partij betreffende auteursrechten in de media worden gemaakt.

Bericht van auteursrechtovertreding

Dreamstime kan de accounts van gebruikers die de intellectuele-eigendomsrechten van anderen overtreden beeindigen. Als u gelooft dat uw werk op een manier is gebruikt of gekopieerd zodat het een auteursrechtovertreding vormt en dergelijke overtreding op de site van Dreamstime voorkomt, stuur Dreamstime dan een bericht met de volgende inhoud: (i) een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrecht eigenaar of van de persoon die erkend is om namens de auteursrecht eigenaar te handelen; (ii) een beschrijving van het copyrighted werk of de werken waarvan u beweert dat ze in overtreden zijn en een identificatie van het materiaal in dergelijk werk/werken waarvan u beweert dat het een overtreden is; (iii) een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het in overtreding is gevestigd is op de Dreamstime site; (iv) voldoende informatie om Dreamstime toe te laten om contact met u op te nemen, zoals uw fysiek adres, telefoonnummer, en e-mailadres; (v) een verklaring dat u een goed geloofs overtuiging heeft dat het gebruik van het materiaal die u identificeerde als niet gemachtigd door de auteursrechteigenaar, zijn agent, of wet; en (vii) een verklaring door u dat de informatie in uw bericht nauwkeurig is en, onder sanctie van eedbreuk , dat u de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent om op naam van de auteursrechteigenaar te handelen.

Dreamstime heeft en met het Bureau van het Auteursrecht van Verenigde Staten de volgende agent voor ontvangstbewijs van berichten van zogenaamde auteursrechtovertreding geregistreerd aangewezen die op de plaats Dreamstime verschijnt:
Mark J. Bryn, Esq.
Bryn & Associates, P.A.
One Biscayne Tower, Suite 2680
Two Biscayne Boulevard
Miami, Florida 33131
Tel: (305) 374-0501
Fax: (305) 372- 8068
Email:


Termen van de taak - algemene voorwaarden: aan

Om deel te nemen aan de maandelijkse wedstrijd op
Dreamstimes taak zou u de volgende voorwaarden moeten vervullen:
- Een actieve fotograaf met een account bij Dreamstime.com hebben
- de enige auteur van de ingezonden media zijn
- Alleen media inzenden die het maandelijkse wedstrijdthema volgen
- Een geldige Model-release document inzenden (die door het model is ondertekend) als de media herkenbare mensengezichten bevat

De media van de winnaar/s zullen automatisch naar het 5e niveau stijgen. Ook zullen zij exclusief aan Dreamstime worden toegekend zolang de media als één van de wedstrijdwinnaars is geaccepteerd.

De fotografen zullen de volgende verplichtingen en rechten hebben:

Verplichtingen:
Verkoop van de geselecteerde media van de Dreamstimes opdrachtwedstrijd alleen op Dreamstime.com. De media die voor de wedstrijd zijn goedgekeurd worden exclusief aan het agentschap Dreamstime aangeboden en kunnen nergens anders worden verkocht, inclusief uw eigen website.

Rechten:
1. U kunt ten allen tijden de media onbruikbaar maken of terugkeren naar een lager niveau (door het opnieuw in te zenden of te reactiveren), maar dit kan niet eerder gebeuren dan 12 maanden na de uploaddatum. Na deze tijdsperiode, zal de exclusiviteitsovereenkomst met Dreamstime ophouden.
2. De fotografen hebben het recht om bestaand werk en media die al een deel van zijn/haar portefeuille op Dreamstime.com zijn te uploaden.

Dreamstime.com verplichtingen en rechten:

Verplichtingen:
Dreamstime is verplicht om elke maand een aantal winnaars te kiezen. Het aantal winnaars wordt niet gespecificeerd en er is geen minimaale of maximaale grens van geselecteerde media. Een en ander zal afhangen van het aantal geaccepteerde inzendingen.

Rechten:
Dreamstime.com behoudt zich het recht ingezonden media niet te selecteren om de algemene weigeringsredenen zoals: ruis, niet in focus, slechte belichting, vervormde pixels, slechte samenstelling, of beelden die niet aan het taakthema voldoen.

Wedstrijdvoorwaarden- verkoop de rechten optie

naast de bovengenoemde voorwaarden moet de fotograaf een geldige EXCLUSIEVE Model-release document (door het model goedgekeurd en ondertekend)inzenden, als de media enige herkenbare mensengezichten bevat.

Verkoop de rechten optie - Fotograafs Auteursrecht van het Beeld document

voor waardevolle overweging: Machtig ik hiermee Dreamstime.com om, alle media die ik aan hen in hun website taken in www.dreamstime.com voorleg te publiceren te distribueren en te verkopen.

Ik begrijp dat ik door media voor te leggen aan Dreamstime.com , ik Dreamstime.com machtig om enige en alle voorgelegde media te dupliceren, af te drukken, te distribueren of opnieuw te verkopen, voor verkoop aan het publiek of voor commerciële toepassingen. Ik begrijp ook dat alle media die een herkenbare persoon of bezit omvatten geschreven toestemming van de persoon of eigenaar vereisen voordat de media is ingezonden en ik zou een ondertekend Model-release document of Eigendoms-release document die speciaal voor Dreamstime.com is ondertekend moeten bevestigen. Ik ben bewust en begrijp volledig dat Dreamstime.com niet aansprakelijk is voor enige auteursrecht overtredingen op enige media die door mij ingezonden zijn. Door mijn media aan Dreamstime.com voor publicatie in hun website albums voor verkoop in te zenden, zie ik van alle auteursrechten en rechten om de media die ingezonden zijn te verkopen en te gebruiken af.

Ik begrijp dat de kopers van elke vergunning die door Dreamstime.com voor mijn media wordt verkocht, voor mij anoniem zullen blijven. In dit geval, ga ik ermee akkoord om geen enkel contact met de kopers van mijn media op te nemen, tenzij zij in duidelijke onweerlegbare breuk zijn van de vergunningsvoorwaarden van de vergunning die door Dreamstime.com is uitgegeven. In het geval dat ik enige actie tegen de kopers onderneem voor de breuk van de vergunnings overeenkomst, ga ik ermee akkoord om Dreamstime.com een schriftelijke mededeling van mijn intentie te sturen en ik ga ermee akkoord om Dreamstime.com, zijn eigenaars of directeuren, personeel en vennoten van enige of alle dergelijke acties te veilig en onschuldig te houden.

Ik erken dat in ruil voor deze auteursrechtversie, Dreamstime.com verplicht is om een prijs voor elke media die ingezonden en geaccepteerd is door Dreamstime.com toe te kennen en dat het agentschap de prijs voor elke wedstrijd zal bepalen. Ik begrijp dat Dreamstime.com het recht heeft om mijn media te weigeren waarbij ik alle auteursrechten behoud, zonder enige verdere verplichtingen. Ik erken dat Dreamstime.com het recht heeft uit de Dreamstime.com website elke foto op elk ogenblik te verwijderen. Dreamstime.com is niet verplicht om de fotograaf te attenderen op verwijdering tenzij de fotograaf specifiek om een reden verzoekt.

Naast de hierboven verklaarde voorwaarden, bevestig ik aan Dreamstime.com dat: De ingezonden media mijn eigen persoonlijke bezittingen zijn. Dat ik volledig alle vergunningen zou eren die door Dreamstime.com, binnen de voorwaarden van deze vergunningen worden verkocht. Ik ga ermee akkoord om alle termen en voorwaarden te gehoorzamen, zoals beschreven binnen dit document en betreffende de auteursrechten en/of mijn versie van auteursrechten die in dit document inbegrepen zijn.


Termen van het verwijzigings programma
om aan ons verwijzigings programma deel te nemen zult u de volgende termen en voorwaarden moeten accepteren: Verplichtingen:
Door zich bij dit programma aan te sluiten gaat u ermee akkoord om de gemeenschap en de Dreamstime.com website te bevorderen. Deze participatie geeft u niet het recht om Dreamstime.com of de gemeenschap te vertegenwoordigen maar het slechts te adviseren aan potentiële leden. Uw participatie impliceert dat u als verantwoordelijk persoon zult handelen die de gemeenschap bevordert door diverse uitsluitend wettelijke middelen. Noch spam acties noch enige frauduleuze pogingen zullen getolereerd worden. U gaat ermee akkoord om slechts wettige middelen te gebruiken om de gemeenschap te promoten en zich niet te mengen of de activiteit van de website of een andere website of servers te beschadigen. Alle mensen die via uw account verwezen zijn kunnen door computer scripting of menselijke beheerders worden geanalyseerd. Als er enige frauduleuze activiteit met betrekking tot uw account wordt gevonden, zal Dreamstime verdere actie voeren om delinquente accounts via wettelijke middelen tegen te houden en te straffen. Wij behouden ons het recht om de huidige termen en voorwaarden gedeeltelijk of in zijn geheel te veranderen. Dit programma kan aangepast of geannuleerd worden bij onze eigen discretie en volgens de activiteit van het programma, feedback en/of andere input die wij ontvangen. Alle significante veranderingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Als u niet met deze veranderingen akkoord gaat, zou u met het aanbevelen van de site moeten ophouden en met verdere participatie stoppen. Uw toekomstige participatie aan het verwijzigings programma vormt een volledige acceptatie van onze termen.

Specificaties:
1. U zult een $5 bonus ontvangen voor het inschrijven.; u moet minstens één site badge op op een zichtbare plaats in uw website gedurende minstens 6 maanden tonen; onze beheerders zullen uw website binnen enkele dagen controleren; als zij met de plaatsing van de badge en het karakter van uw website akkoord gaan, zal de bonus aan de inkomensten van uw account worden toegevoegd en een bericht zal naar uw e-mailadres worden verzonden; als zij niet akkoord gaan, zal de bonus niet toegekend worden.
2. Voor elke nieuwe bezoeker die u verwijst, zal Dreamstime een verslag van zijn IP bijhouden en zal een cookie op zijn computer plaatsen. Cookies moeten worden toegelaten, of het bezoek kan niet worden gevolgd. Als de bezoeker binnen 30 dagen terugkeert, zal ons systeem hem of haar volgen en zal enige opbrengst aan uw account toekennen.
3. Voor elke nieuwe verwezen gebruiker die iets van de site koopt, kent Dreamstime u 10% van elk van zijn koop transacties toe. Dit is geldig voor 3 jaar na zijn registratie en slechts van toepassing voor leden die eerder geen rekening met Dreamstime hadden.
4. Voor elke nieuwe verwezen fotograaf die media op de site uploadt, kent Dreamstime u 10% van al hun verkopen, tot 3 jaar na hun registratie toe. Het zelfde als voor de kopers, dit is slechts van toepassing voor de fotografen die geen huidige of afgelopen leden van Dreamstime zijn.
5. De cliënt die u heeft verwezen moet de site bereiken via een link van het site badge, uw verwijzigings link of door uw verwijzigings identiteit bij registratie in te toetsen. Als de bezoeker via uw verwijzigings link kwam, is het niet nodig om een verwijzigings identiteit in te toetsen. 6 Alle inkomensten worden aan uw account toegevoegd. U bent bevoegd om om een betaling te verzoeken zodra het saldo $100 heeft overschreden. Dit is het normale saldo, het kan de inkomensten omvatten die door uw media op Dreamstime te verkopen, als u een fotograaf bent, verdiend heeft.

No Waiver / Severability

Geen actie van Dreamstime, buiten een uitdrukkelijk geschreven Verklaring van afstand of een Amendement, kan als verklaring van afstand of amendement van deze Overeenkomst van het Gebruik van site worden beduid. Indien enige clausule van deze Overeenkomst unenforceable wordt gevonden, waar mogelijk zal dit een andere clausule niet beïnvloeden en elk zal in volledig kracht en effect blijven.Gratis beelden sectie:
Elke medewerker kan media schenken voor de vrije beelden sectie. De medewerker is verantwoordelijk voor de schenking en geeft Dreamstime het recht om de media gratis aan zijn geregistreerde klanten ter beschikking te stellen, gecombineerd met de normale Royalty Vrije vergunning. Zolang de media kostenloos beschikbaar is, zal Dreamstime geen prijzen van klanten voor het downloaden van het hoge resolutiedossier aanrekenen en geen inkomensten zullen op de rekening van de fotograaf die de media geschonken heeft worden geplaatst. Alle gedoneerde media worden door admin geselecteerd. Dreamstime heeft het recht slechts de inzendingen te selecteren die Dreamstime geschikt acht voor deze sectie. De medewerkers kunnen een bestand dat in onder Gratis Bestanden vermeld staat niet onbruikbaar maken, tenzij zij de geschreven toestemming van Dreamstime hebben.Verplichtingen van medewerkers - non-exclusiviteit en exclusiviteit:

Dreamstime.com geeft u de kans om met Dreamstime.com in één van drie manieren te werken: medewerkers die media uploaden die voor verkoop met andere voorraadagentschappen beschikbaar zijn (NIET-EXCLUSIEVE MEDEWERKERS), medewerkers die media uploaden die uitsluitend op Dreamstime.com beschikbaar zijn (EXCLUSIEVE BEELDEN) en medewerkers die alleen door Dreamstime.com worden vertegenwoordigd. (EXCLUSIEVE MEDEWERKERS)

De medewerkers moeten minstens zeventig (70%) procent van hun portefeuille online houden met Dreamstime.com voor een periode van minstens zes (6) maanden. U kunt ten alle tijden alle bestanden die ouder dan zes maanden vanaf de uploaddatum zijn, onbruikbaar maken. U mag een totaal van dertig (30%) procent van uw totale bestanden die binnen de afgelopen zes (6) maanden ingezonden zijn onbruikbaar maken. De bestanden die onbruikbaar gemaakt zijn en later weer gereactiveerd zijn worden gezien als nieuwe inzendingen, het maakt niet uit wat de originele uploaddatum was.

De medewerkers zullen een percentage ontvangen van elke verkoop die door Dreamstime uit hun naam is gemaakt zoals wordt beschreven in the paragrafen hieronder. Gezien de dynamische aard van de industrie, kunnen Dreamstime en zijn wederverkopers, filialen, verwijzigers enz. de fotografen vertegenwoordigen middels het gebruik van verschillende marketingtechnieken of -modellen (zoals creditsplannen of abonnementen, enz.). De paragrafen hieronder vermelden het minimale percentage dat aan de fotograaf van de verkoopprijs wordt toegekend, tenzij die anders op verschillende gebieden van de site wordt vermeld (zoals de Allianties sectie of verkoop uw media sectie).
De medewerkers mogen hun portefeuille niet (gedeeltelijk of volledig) downloaden als dit wordt uitgevoerd om uit een beschikbare kortingen en/of bonussen die door Dreamstime.com worden verstrekt voordeel te halen. De medewerkers die hun eigen media tijdens een hardwaremislukking verloren, worden gevraagd om contact op te nemen met Support om een exemplaar van hun eigen bestanden te ontvangen.

Niet-exclusieve medewerkers: Een niet-exclusieve medewerker is een kunstenaar die media uploadt die ook beschikbaar voor verkoop met andere voorraadagentschappen zijn. Deze medewerkers kunnen hun media bij Dreamstime.com uploaden terwijl zij dezelfde media via andere kanalen verkopen. De niet-exclusieve medewerkers zullen 25%-50% procent van de verkoopprijs ontvangen die door Dreamstime.com voor de media heeft ontvangen die zij op de site hebben geupload en daarna door Dreamstime is verkocht.

Exclusieve media: Een medewerker kan met andere agentschappen naast Dreamstime.com werken. Maar, de media die aan Dreamstime.com worden verstrekt en duidelijk als exclusief zijn gemarkeerd kunnen slechts op Dreamstime.com worden verkocht. Exclusieve media wordt vertegenwoordigd door concepten, modellen, garderobe, en de inhoud die een uniek creatief concept verstrekt en kleine variaties in de medida (variatie in camera hoek, modelhouding of gebaar bijvoorbeeld) maken de media niet verschillend. De exclusieve media kan slechts door Dreamstime.com worden verkocht en kan niet via andere kanalen worden aangeboden. De medewerkers zullen 27.5%-55% procent van de verkoopprijs ontvangen die door Dreamstime.com voor de exclusieve media wordt ontvangen die zij tot de site hebben bijgedragen en later door Dreamstime.com is verkocht. Een medewerker kan de exclusiviteits rechten op media verwijderen met een schriftelijk bericht die dertig (30) dagen voor de verandering naar Dreamstime.com is verzonden.

Exclusieve medewerkers: Een exclusieve medewerker wordt niet vertegenwoordigd door een ander agentschap en zal alleen met Dreamstime.com werken voor het verkopen van hun media als Royalty Vrij. De exclusieve medewerkers kunnen, echter, hun ander kunstwerk op een fotograaf-aan-cliënt basis, onder het werk voor huurcontract, buiten deze Overeenkomst verkopen. De exclusieve medewerkers zullen 60% procent van de verkoopprijs ontvangen die door Dreamstime.com voor de exclusieve media wordt ontvangen die zij tot de site hebben bijgedragen die later door Dreamstime.com is verkocht, evenals een commissie van $0.20 (twintig centen) voor elke inzending die ze hebben geupload en die door Dreamstime.com is geaccepteerd. Dreamstime.com is onder geen verplichting, om de inzending van een exclusieve medewerker goed te keuren en de goedkeuring van media is volgens Dreamstime.com's eigen discretie. Dreamstime.com kan de status van een Exclusieve Medewerker zonder voorafgaand bericht op elk ogenblik beëindigen; een exclusieve Medewerker kan hun status als een Exclusieve Medewerker Beëindigen met een schrifelijk bericht die dertig (30) dagen voor de beëindiging naar Dreamstime.com is verzonden. Als een Exclusieve Medewerker deze Overeenkomst voor een termijn van zes (6) maanden beëindigt, heeft Dreamstime.com het recht alle commissiebetalingen die aan de exclusieve medewerken zijn gegeven voor de beëindiging van de exclusieve status van de medewerker terug te eisen. . Deze betalingen omvatten de upload bonus die na elke toegelaten inzending is ontvangen en extra percentage dat de exclusieve medewerkers verdienen.

Als een medewerker deze Overeenkomst van Exclusiviteit breekt, voor een exclusieve media of als exclusieve medewerker, behoudt Dreamstime.com zich het recht om alle inkomensten ongeldig te maken en terug te eisen die door die Medewerker via Dreamstime.coms verkoop zijn verdiend, beginnend met de datum dat de exclusieve media of de portefeuille werd gemaakt met de Overeenkomst van de Exclusiviteit.

Dreamstime.com behoudt zich het recht om elke actie te ondernemen die het noodzakelijk acht om zijn rechten te beschermen, alle rechten die specifiek voorbehoud zijn.